Rob van den Bor 2016
Stamreeks
FAMILIE VAN DEN BOR Home Home Genealogie Genealogie Cornelis Cornelis Overig Overig Galerie Galerie Contact Contact Logboek Logboek Webmaster Webmaster

www.rvandenbor.nl

Stamreeks van Cornelis (Kees) van den Bor, familienaam volgend

Generatie X

Cornelis (Kees) van den Bor1,2,3,4, geb. te Nijkerk (Cingel) op 21 jul 1881, Corveeër, badknecht, geweermaker,  Timmerman te Den Haag op 8 dec 1904, Opperman te Den Haag op 11 apr 1909, woont Guido Gezellestraat 20 Den Haag op 24 dec 1937, ovl. te Den Haag op 21 nov 1972, begr. te Rijswijk ZH (Algemene Begraafplaats) op 25 nov 1972, tr. te Den Haag op 8 jun 1904 (getuigen: Gijsbartus van den Bor, 27 jaar, Koetsier en broer Bruidegom en Johannes Middeldorp, 22 jaar, gehuurd, arbeider en Arie van Rouwendaal, 69 jaar, zb, oom van de bruidegom en Sjouke Terpstra, 52 jaar, zb) met Jeannette Maria van Beekom1,2,3,4, dr. van Geertruida Wilhelmina van Beekom, geb. te Den Haag op 10 mei 1884, Bij huwelijk Hervormd geworden, woont Guido Gezellestraat 20 's‑Gravenhage op 24 dec 1937, ovl. te Den Haag op 2 jan 1961. Uit dit huwelijk 13 kinderen.

Cornelis (Kees) van den Bor.

Cornelis ging 1-12-1890 met zijn ouders naar Den Haag. Cornelis (Kees) van den Bor en Jeannette Maria van Beekom Advertentie in Dagblad geeft volgende tekst: Door Gods goedheid hopen onze geliefde ouders "Cornelis van den Bor en J.M. van den Bor-Beekom", den 8sten Juni hunne 30-jarige echtvereeniging te herdenken. Hunne dankbare kinderen en hun verloofden. Den Haag, 20 Mei 1934. Alberdink Thijmstr. 8 Advertentie in Dagblad van Mei 1944. 1904-1944 Den 8en Juni hopen onze geliefde Ouders "C.v.d.Bor en J.M.v.d.Bor-van Beekom" hun 40 jarige Echtvereeniging te herdenken. Dat God hen nog lang moge sparen is de wensch van hun dankbare Kinderen en Kleinkind. s'Gravenhage, 20 Mei 1944. Adres Guido Gezellestraat 20. Advertentie in Dagblad van Mei 1954 Op 8 Juni hopen onze geliefde Ouders en Grootouders "C.van den Bor en J.M.van den Bor-Beekom", de dag te herdenken, dat zij voor 50 jaar in het huwelijk traden. Hun dankbare kinderen en kleinkinderen. s'Gravenhage, 20 mei '54. Guido Gezellestraat 20.

Generatie IX

Kornelis (Cornelis) van den Bor1, geb. te Nijkerk ('t Cingel) op 17 jan 1841, Kuiper, ovl. te Den Haag op 4 mrt 18985, tr. te Amersfoort op 25 mrt 1874 met Hanna (Anna) van Rouendaal (ook Rouwendal)1, dr. van Gijsbertus Lambertszn van Rouendaal en Mijntje (Willemijne) van Renswou, geb. te Amersfoort op 19 mei 18527, ovl. te Den Haag op 13 mrt 19398.

Generatie VIII

Berent (Barend) van den Bor, geb. te Nijkerk op 11 jan 1795, Kleermaker en daarbij ook aanspreker, ovl. te Nijkerk op 8 sep 18739, tr. (1) te Nijkerk op 20 apr 1814 met Berendina (Dina) Kulsdom, dr. van Johannes Hendrikse Kulsdom en Maartje Willems, geb. te Nijkerk op 19 sep 1789, ovl. te Nijkerk op 13 mrt 1832. Uit dit huwelijk 7 kinderen, tr. (2) te Nijkerk op 26 sep 1832 met Cornelia Kuiper, dr. van Jan Kuiper en Wijntje Peek, geb. te Soest op 22 jan 1801, Ingekomen in Nijkerk met attestatie van de Hervormde Kerk te Amersfoort d,d, 28-4-1833: Cornelia Kuiper, ovl. te Nijkerk op 13 jun 1888.

Generatie VII

Cornelis Cornelisse van den Bor, ged. te Nijkerk op 23 apr 1747, ovl. te Nijkerk op 26 sep 1800, otr. te Nijkerk op 25 jun 1777, tr. te Nijkerk op 13 jul 1777 met Pieternel Berends de Graaf, dr. van Barend Dirksen de Graaf en Rijntje Hendriksen, ged. te Nijkerk op 15 dec 1754, ovl. te Nijkerk in sep 1802.

Generatie VI

Cornelis Cornelisse van den Bor, ged. te Nijkerk op 6 feb 1725, ovl. te Nijkerk op 12 mrt 1773, otr. te Nijkerk op 11 nov 1746, tr. te Nijkerk op 27 nov 1746 met Gijsbertje Cornelisse (van de Beek), dr. van Willem Jansen Cornelisse (van de Beek) en Gijsbertje Cornelissen, geb. te Nijkerk in 1725, ovl. te Nijkerk op 3 sep 1802.

Generatie V

Cornelis Evertsz (Knelis) van den Bor, ged. te Nijkerk op 1 mrt 1699, ovl. te Nijkerk voor 29 jan 177812, otr. te Nijkerk op 20 mrt 1722, tr. te Nijkerk op 6 apr 1722 met Lubbertje Knelisse van Aller, dr. van Knelis van Aller en Hendrickjen Gerrits, ged. te Nijkerk op 4 jan 1703, ovl. te Nijkerk op 29 jan 1778 Lubbertje Cornelisd van Aller is overleden als "de weduwe van wijlen Knelis Bor".

Generatie IV

Evert Gijsbertsz van den Bor, geb. te Soest, ged. te Soest in 1642, ovl. te Hees, otr. (1) te Voorthuizen op 25 jun 1682, tr. te Voorthuizen op 9 jul 1682 Huwelijksboek Voorthuizen: (in Voorthuizen gezien). "Gehuwd op 9 julij 1682 : Evert Gijsbertsen van den Bor, jonge man, woonende onder Niekerk en Gerritjen Killen, jonge dochter, van 't Swarte Broek onder Voorthuizen". Huwelijksboek Nijkerk: (Rijksarchief). "gehuwd op 23-6-1695: Evert Gijsberts van Soest, Weduwnaar onder Nijkerk, en Marrigjen Willems, jonge dochter, onder Doornspijk met Gerritje Killen, geb. te Zwartebroek in 1665. Uit dit huwelijk één zoon, tr. (2) te Nijkerk op 23 jun 1695 Getrouwd 23 juny Evert Gijsberts van Soest, weduwnaar onder Nieukerk en Marrigjen Willems onder Doornspyk met Maartje (Marritje) ook Marrigje Willems, geb. te Doornspijk in 1670. Maartje (Marritje) ook Marrigje Willems. Huwelijksboek Nijkerk: gehuwd op 23-6-1695 Evert Gijsberts van Soest, weduwnaar onder Nijkerk en Marrigjen Willems, jonge dochter onder Doornspijk.

Generatie III

Gijsbert Lambertsz van den Bor, geb. te Soest ?, ged. te Soest in 1615, ovl. te Hees (onder Soest) na 1670 Woonde waarschijnlijk in Hees onder het gerecht van Soest, tr. te Soest op 27 sep 1640 Dit was een gerechtelijk huwelijk met Vreetgen Johan Beernsdr, dr. van Jan Beerntsz.  en Annitgen Looghen, geb. te Soest ? Vreetgen Johan Beernsdr. Wonende in Baarn of Hees.

Generatie II

Lambert Willemsz van den Bor, geb. te Hees (onder Soest) circa 1587, tr. met onbekende ega van Lambert. Lambert Willemsz van den Bor. Getuige bij huwelijk in 1663 van dochter Roeloffgen en Willem Evertsz van Schoonoort.

Generatie I

Willem van den Bor, geb. te Hees (onder Soest) circa 1560, relatie met onbekend. Willem van den Bor. Willem was koper bij een borg bij een verkoping in 1615.

Bronnen

1. BS Huwelijksregister, Stad 's-Gravenhage, Stad Den Haag, akte 776, Den Haag, 8 jun 1904 (8 jun 1904 akte 776) 2. BS Geboorteregister, Stad 's-Gravenhage, Stad Den Haag, akte 6212, Den Haag, 8 dec 1904 (8 dec 1904 akte 6212) 3. BS Geboorteregister, Stad 's-Gravenhage, Stad Den Haag, akte 2049, Den Haag, 10 apr 1906 (10 apr 1906 akte 2049) 4. BS Overlijdensregister, Stad 's-Gravenhage, Stad Den Haag, akte 1291, Den Haag, 11 apr 1909 (11 apr 1909 akte 1291) 5. Algemene bron, SO102 6. Rijksarchief Utrecht, SO959 7. Algemene bron, SO279 8. Algemene bron, SO280 9. Algemene bron, SO40 10. Algemene bron, SO889 11. Algemene bron, SO890 12. Algemene bron, SO22 13. Rijksarchief, SO855 14. Rijksarchief Arnhem, SO851 15. Eemlandse Klappers, SO847