Rob van den Bor 2016
Anna
FAMILIE VAN DEN BOR Home Home Genealogie Genealogie Cornelis Cornelis Overig Overig Galerie Galerie Contact Contact Logboek Logboek Webmaster Webmaster

Anna Geertruida

Anna is vernoemd naar haar beide grootmoeders, namelijk Anna van Rouwendaal; de moeder van Cornelis en naar Geertruida van Beekom; de moeder van Jeanette. Anna werd geboren in Den Haag op 8- 12-1904, 21 uur Werkster Enkele maanden na het huwelijk van haar ouders. Zij hielp tot haar huwelijk in het huishouden van haar ouders. Met 12 kinderen op te voeden een druk gebeuren. Anna overleed in Den Haag op 11-10- 1982.

Herrinneringen aan tante Anna

Anna was een lieve zorgzame vrouw. Met verjaardagen bij mijn grootouders zorgde zij er voor dat iedereen hapjes en drankjes kreeg. Tante Mien en tante Nettie hielpen ook mee. Op feestjes werden de laatste hapjes verloot. Dit deed ze samen met haar broer Wim. Ome Wim was de gangmaker op feestjes. Tante Anna nam een getal onder de tien in gedachte en wie het raadde mocht het hapje. Oom Wim deed mee en zei tegen Anna, het moet wel eerlijk gaan, dus zeg mij het getal dan weten we dat het eerlijk gaat. Ze fluisterde het getal in en men mocht raden. Achter haar rug stak Wim dan een aantal vingers omhoog. Iedereen wist het getal. Tante snapte er niets van.  Dit spelletje werd een paar maal herhaalt tot ze het door had. Wij hadden de grootste lol om haar. Waarschijnlijk speelde ze het spelletje gewoon mee. Rob van den Bor, april 2015    

Gerardus Bernardus Martijn

(Geer)

Geer zn. van Laurens Martinus Wilhelmus Martijn en Juliana Wilhelmina Voskule, geb. te Den Haag op 25 feb 1894. Hij was meubelmaker van beroep. Geer overleed te Den Haag op 2-10- 1971.

Herinneringen aan ome Geer.

Als kleine jongen kwam ik regelmatig bij tante Anna en ome Geer op bezoek. Zij woonden in dezelfde straat als mijn beide grootouders, namelijk de Guido Gezellestraat. Op zolder stond (in mijn kinderogen) een enorme werkbank van hout. Het blad was gigantisch dik en de bank nam een groot deel van de zolder in beslag. Hoe die daar boven ooit gekomen was, is me een raadsel. Hij moet haast ter plekke gemaakt zijn. Ook stond er altijd een emmertje met harskorrels. Die werden gesmolten om hout te lijmen. Geer hield erg van vissen. Ik heb een weekend bij hun gelogeerd en zondagsmorgen vroeg gingen we met een bootje het water op. Ome Geer had een hele verzameling hengels en spullen. Ik had een goedkoop bamboehengeltje van een paar gulden. Toch was ik de enige die die dag een vis ving. Oom was hardstikke jaloers, want dat kon toch niet met dat goedkope spul. Na zijn overlijden heb ik al zijn visspullen geerfd. Ik heb nog een metalen koffertje met deksel met zijn naam erop. Die werd gebruikt om vangst in te bewaren of aasvisjes in te doen. Oom Geer werd ook ter hulp geroepen als er geslacht moest worden. Ik kreeg eens voor de Paas 2 kuikentjes. Die groeiden op ons balkonnetje binnen de kortste keren op tot 2 valse haantjes. Op gegeven moment was het genoeg en kwam oom Geer ze de nek omdraaien. Toen ze geplukt waren bleef er bijna niets over van de beestjes. Ik ging vaak vissen in de kom van de Loosduinese weg, vlak bij ons huis. Op een dag was er veel vissterfte en kon je joekels van vissen zo uit het water scheppen met een netje. Ook een enorme paling, dikker dan mijn arm en minstens een meter lang schepte ik zo uit het water. Deze hield ik in een teiltje. Oom Geer heeft hem voor ons geslacht. Het beest was niet te eten van de grondsmaak. Rob van den Bor, april 2015  

Huwelijk

Anna Geertruida van den Bor en Gerardus Bernardus (Geer) Martijn huwden te Den Haag op 24-12-1937. Het huwelijk bleef kinderloos.

www.rvandenbor.nl